SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTARE SILITA

EZER LUCIAN & ASOCIATII

 

ATRIBUTII EXECUTOR JUDECATORESC :

 

  •  Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii; Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
  •  Comunicarea actelor de procedura;
  •  Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante; Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
  •  Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
  •  Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
  •  Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
  •  Comunicarea somatiilor de executare pentru cambii, bilete la ordin si cecuri, dupa caz;
  •  Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.